4.3.klase

Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

4.3. klasei pieder vielas, kas reaģējot ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kuras ar gaisu veido sprādzienbīstamus maisījumus, kā arī šādas vielas saturoši izstrādājumi.(2.2.43.1.1.p.)

4.3. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi:

W         Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, bez papildus bīstamības, un izstrādājumi, kas satur šādas vielas:

W1     šķidrumi;

W2     cietas vielas;

W3     izstrādājumi.

WF1     Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, šķidras, uzliesmojošas.

WF2     Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, cietas, uzliesmojošas.

WS       Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, cietas, pašsakarstošas.

WO      Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, oksidējošas, cietas.

WT       Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, toksiskas:

WT1   šķidrumi;

WT2   cietas vielas.

WC      Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, korozīvas:

WC1  šķidrumi;

WC2  cietas vielas.

WFC    Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, uzliesmojošas, korozīvas. (2.2.43.1.2.p.)

Vielas un izstrādājumi, kas ir klasificētas ar dažādiem 3.2. nodaļas A tabulas ierakstiem, jāiekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, pamatojoties uz pārbaudes procedūrām atbilstoši “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.4. sadaļai un saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem:

a) I iepakošanas grupā jāiekļauj jebkura viela, kas apkārtējās vides temperatūrā strauji reaģē ar ūdeni un parasti izdala pašuzliesmojošu gāzi vai arī apkārtējās vides temperatūrā viegli reaģēt ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes izdalīšanās ātrums no 1 kilograma vielas vienā minūtē ir 10l vai lielāks.

b) II iepakošanas grupā jāiekļauj jebkura viela, kas apkārtējās vides temperatūrā viegli reaģē ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes maksimālais izdalīšanās ātrums no 1 kilograma vielas stundā ir 20 l vai lielāks, un tās neatbilst I iepakošanas grupas kritērijiem.

c) III grupā jāiekļauj jebkura viela, kas apkārtējās vides temperatūrā lēni reaģē ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes maksimālais izdalīšanās ātrums no 1 kilograma vielas stundā ir lielāks par 1 l, un tās neatbilst I un II iepakošanas grupas kritērijiem. (2.2.43.1.8.p.)

 

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts. (2.2.43.2.p.)

Pārvadāt nav atļauts ar ūdeni reaģējošas cietas vielas, oksidējošas, kas atbilst ANO nr. 3133, ja vien tās neatbilst 1.klases prasībām.

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

Vielas, kas saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes
Vielas, kas saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

4.3.klases bīstamība.

  • Ugunsbīstamība (nokļūstot saskarē ar ūdeni)
  • Eksplozijas draudi (nokļūstot saskarē ar ūdeni)