6.2.klase

Infekciozas vielas

6.2. klases nosaukums attiecas uz infekciozām vielām. ADR mērķiem infekciozas vielas ir vielas, kas pazīstamas vai arī pamatoti uzskatāmas, kā patogēnus saturošas. Patogēni ir mikroorganismi (ieskaitot baktērijas, vīrusus, riketsijas, parazītus, sēnītes) un citi aģenti, piemēram, prioni, kas spēj izraisīt dzīvnieku vai cilvēku saslimšanu.(2.2.62.1.1.p.)

  1. PIEZĪME. Ģenētiski modificētus mikroorganismus un organismus, bioloģiskos izstrādājumus, diagnostikas paraugus un inficētus dzīvus dzīvniekus jāiekļauj šajā klasē, ja tie atbilst šīs klases nosacījumiem.
  2. PIEZĪME. Augu, dzīvnieku vai baktēriju izcelsmes toksīni, kas nesatur infekciozas vielas vai organismus vai kas neietilpst tajos, ir 6.1klases vielas, ANO nr. 3172 vai 3462.

 

6.2. klases vielas iedala šādi:

I1    Infekciozas vielas, kas iedarbojas uz cilvēku.

I2    Infekciozas vielas, kas iedarbojas tikai uz dzīvniekiem.

I3    Klīniskie atkritumi.

I4    Bioloģiskas vielas.(2.2.62.1.2.p.)

 Vielas, ko pārvadāt nav atļauts. (2.2.62.2.p.)

Dzīvus mugurkaulniekus vai bezmugurkaulniekus nedrīkst izmantot infekciozo vielu pārvadājumiem, izņemot gadījumos, ja šo vielu nav iespējams pārvadāt citādi vai ja šo pārvadāšanu ir apstiprinājusi kompetentā iestāde.

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

Infekciozas vielas
Infekciozas vielas

6.2.klases bīstamība.

  • Inficēšanās draudi (vielai saskaroties ar ādu; vielu ieelpojot vai norijot)
  • Var izraisīt nopietnas cilvēku vai dzīvnieku saslimšanas.
  • Apdraudējums, vielai nokļūstot ūdenstilpnēs vai kanalizācijas sistēmā.