8.klase

Korozīvas vielas

Pie 8. klases pieskaitāmas vielas un izstrādājumi, kas satur šīs klases vielas, kuras ķīmiski iedarbojas uz ādas vai gļotādu epitēlija audiem, ar kuriem tās saskaras, un vielas, kuras noplūdes gadījumā spēj izraisīt citu kravu un pārvadāšanas līdzekļu bojājumus vai pilnīgu iznīcināšanu. Šajā klasē ietilpst atbilst arī citas vielas, kuras veido korozīvus šķidrumus tikai ūdens klātbūtnē, vai arī gaisa dabīgā mitruma klātbūtnē veido korozīvus tvaikus vai miglu.(2.2.8.1.1.p.)

Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 8. klasē, iedala šādi:

C1—C11       Korozīvas vielas bez papildu bīstamības un šādas vielas saturoši izstrādājumi:

C1—C4         vielas ar skābju īpašībām:

C1     neorganiski šķidrumi;

C2     neorganiskas cietas vielas;

C3     organiski šķidrumi;

C4     organiskas cietas vielas;

C5—C8         vielas ar bāzu īpašībām:

C5     neorganiski šķidrumi;

C6     neorganiskas cietas vielas;

C7     organiski šķidrumi;

C8     organiskas cietas vielas;

C9—C10       pārējās korozīvās vielas:

C9     šķidrumi;

C10   cietas ielas.

C11             Izstrādājumi.

CF           Korozīvas vielas, uzliesmojošas:

CF1         šķidrumi;

CF2         cietas vielas.

CS           Korozīvas vielas, pašsakarstošas:

CS1         šķidrumi;

CS2         cietas vielas.

CW          Korozīvas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes:

CW1        šķidrumi;

CW2        cietas vielas.

CO          Korozīvas vielas, oksidējošas:

CO1        šķidrumi;

CO2        cietas vielas.

CT           Korozīvas vielas, toksiskas un šādas vielas saturoši izstrādājumi:

CT1         šķidrumi;

CT2         cietas vielas;

CT3         Izstrādājumi.

CFT        Korozīvas vielas, uzliesmojošas, šķidras, toksiskas.

COT        Korozīvas vielas, oksidējošas, toksiskas. (2.2.8.1.2.p.)

 

  1. klases vielas, atkarībā no tām pārvadāšanas laikā piemītošās bīstamības pakāpes, jāklasificē trijās iepakošanas grupās:

I iepakošanas grupa:      ļoti korozīvas vielas.

II iepakošanas grupa:     korozīvas vielas.

III iepakošanas grupa:             nedaudz korozīvas vielas. (2.2.8.1.3.p.)

2.2.8.1.6.Tabula: 2.2.8.1.6.punkta kritērijus apkopojoša tabula

Iepakošanas grupa Iedarbības laiks Novērošanas

periods

Sekas
I ≤ 3 min ≤ 60 min Ādas audu pilnīga destrukcija
II > 3 min ≤ 1 h ≤ 14 d Ādas audu pilnīga destrukcija
III > 1 h ≤ 4 h ≤ 14 d Ādas audu pilnīga destrukcija
III Veicot pārbaudes abiem materiāliem, tērauda vai alumīnija virsmas korozijas ātrums 55ºC pārbaudes temperatūrā  pārsniedz 6,25 mm gadā.

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts. (2.2.8.2.p.)

Ķīmiski nestabilas 8. klases vielas nav atļauts pārvadāt, izņemot gadījumus, ja ir veikti pasākumi, lai pārvadāšanas laikā nepieļautu to bīstamu sadalīšanos vai polimerizēšanos. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas. (2.2.8.2.1.p.)

Aizliegts pārvadāt šādas vielas:

–    ANO nr. 1798, NITROHLORŪDEŅRAŽSKĀBI;

–    ķīmiski nestabilus lietotas sērskābes maisījumus;

–    ķīmiski nestabilus nitrējošās skābes maisījumus vai sērskābes un slāpekļskābes maisījuma atlikumus, kas nav denitrēti;

–     perhlorskābes ūdens šķīdumu ar vairāk nekā 72 % tīras skābes (pēc masas) vai perhlorskābes maisījumu ar jebkuru citu šķidrumu, izņemot ūdeni. (2.2.8.2.2.p.)

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

Korozīvas vielas
Korozīvas vielas

8.klases bīstamība.

  • Var radīt ķīmiskus apdegumus
  • Nokļūstot saskarē ar ūdeni vai citām vielām, iespējama intensīva reakcija
  • Noplūdusi viela var izdalīt kodīgus tvaikus
  • Apdraudējums, vielai nokļūstot ūdenstilpnēs vai kanalizācijas sistēmā