Cisternkonteinera/portatīvās cisternas operatora pienākumi (1.4.3.4.p.)

Cisternkonteinera/portatīvās cisternas operators” ir jebkurš uzņēmums, uz kura vārda reģistrēts cisternkonteiners/portatīvā cisterna. (1.2.1.sadaļa)

 Cisternkonteinera/portatīvās cisternas operators 1.4.1. sadaļas prasību ietvaros, jo īpaši:

a)  nodrošina konteineru konstrukcijas, aprīkojuma, inspicēšanas un marķēšanas prasību izpildi;

b)  nodrošina, lai tilpņu un to aprīkojuma apkope tiktu veikta tā, lai parastos darbības apstākļos būtu nodrošināts, ka attiecīgais cisternkonteiners/portatīvā cisterna līdz nākamajai inspicēšanai atbilst ADR prasībām;

c)  ja remonta, pārveidošanas vai negadījuma dēļ varētu būt pasliktinājusies tilpnes vai tā aprīkojuma drošība, nodrošina ārkārtas inspicēšanu. (1.4.3.4.p.)