Iepakotāja pienākumi (1.4.3.2.p.)

Iepakotājs” ir jebkurš uzņēmums, kas ievieto bīstamās kravas iepakojumos, arī lielajos iepakojumos un vidējas kravnesības konteineros (IBC), un vajadzības gadījumā sagatavo pakas pārvadāšanai. (1.2.1.sadaļa)

Iepakotājs 1.4.1. sadaļas prasību ietvaros, jo īpaši:

a)  ievēro prasības, kas attiecas uz iepakošanu vai jauktu iepakošanu;

b)  ievēro noteikumus par paku marķēšanu un apzīmēšanu, ja viņš sagatavo pakas pārvadāšanai. (1.4.3.2.p.)