Izņēmumi

Gadījumi, kas atļauj bīstamu kravu pārvadāšanas noteikumu daļēju ievērošanu:

  • Ja pārvadājumi / nosūtīšana notiek saskaņā ar izņēmuma daudzuma nosacījumiem – ADR 1.1.3.6.;
  • Ja pārvadājumi / nosūtīšana notiek saskaņā ar ierobežoto daudzumu nosacījumiem – ADR 3.4.;
  • Ja pārvadājumi / nosūtīšana notiek saskaņā ar atbrīvoto daudzumu nosacījumiem – ADR 3.5.