Izņēmuma daudzums

Izņēmumi, kas attiecas uz vienā transporta vienībā pārvadājamiem daudzumiem – ADR 1.1.3.6. 

Vielas daudzums vienā trasnporta vienībā, cik atļauts pārvadāt piemērojot 1.1.3.6.punkta izņēmuma daudzumu nosacījumus, atkarīgs no konkrētās pārvadājamās vielas.

maksimālais kopējais daudzums transporta vienībā (Transporta vienība – automašīna vai automašīna ar piekabi vai puspiekabi)” ir:

  • cietu vielu, sašķidrinātu gāzu, atdzesētu sašķidrinātu gāzu un izšķīdinātu gāzu neto masa kilogramos,
  • šķidrumiem un saspiestām gāzēm – tvertņu nominālā ietilpība (“Tvertnes nominālā ietilpība” – litros izteikts tvertnē esošās bīstamās vielas nominālais tilpums. Saspiestas gāzes balonu nominālā ietilpība ir balona ūdens ietilpība.) litros.

Saskaņā ar ADR vielas ir iedalītas 5 transporta kategorijās:

0 – vielu nav paredzēts pārvadāt kā izņēmuma daudzumus;

1 – vielu ir atļauts pārvadāt līdz 20 litriem vai kilogramiem vienā transporta vienībā;

2 – vielu ir atļauts pārvadāt līdz 333 litriem vai kilogramiem vienā transporta vienībā;

3 – vielu ir atļauts pārvadāt līdz 1000 litriem vai kilogramiem vienā transporta vienībā;

4 – vielu ir atļauts pārvadāt neierobežoti vienā transporta vienībā.

UZMANĪBU: vienā transporta vienībā atļauts pārvadāt līdz 1000 riska vienībām, nevis litriem vai kilogramiem.

Veicot pārvadājumus saskaņā ar izņēmuma daudzumu nosacījumiem – ADR 1.1.3.6.,  jābūt:

  • atbilstošam iepakojumam ar atbilstošu iepakojuma kodu;
  • iepakojumam jābūt apzīmētam ar ANO vielas Nr. un bīstamības zīmi vai zīmēm;
  • atbilstoši ADR noformētam kravas pavaddokumentam.